Практична підготовка

Практична підготовка студентів складається з таких складових:

    1. Навчальна практика на першому та другому курсі.
    2. Виробнича практика на третьому та четвертому курсі.
    3. При підготовці магістрів студенти проходять науково-дослідну та переддипломну практику.

070Навчальна практика зазвичай проходить на кафедрі. Студенти підвищують свій рівень комп’ютерної підготовки, опановують спеціалізоване програмне забезпечення, отримують базові навички роботи з паяльним та електровимірювальним обладнанням.

Виробнича практика проходить на підприємствах-партнерах кафедри. На цих підприємствах студенти ознайомлюються з технологічним процесом виготовлення електронної та електротехнічної продукції, приймають участь на окремих етапах цього процесу, отримують навички ремонту, налагодження та обслуговування цього обладнання.

Переддипломна практика призначена для підготовки студента до дипломного проектування. Під час цієї практики студенти детально ознайомлюються з процесом розробки та проектування електронних та електротехнічних пристроїв. Переддипломна практика може проходити як на підприємствах, так і на кафедрі в залежності від теми дипломного проекту.

006