Дипломне проектування

Дипломне проектування є завершальним етапом у підготовці спеціалістів. Воно починається після завершення переддипломної практики. Студенти, які отримали незадовільну оцінку з практики до дипломного проектування не допускаються. Готові дипломні проекти проходять перевірку на наявність плагіату.

Теми науково-дослідної роботи студентів

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові студента Група Тема науково-дослідної роботи Науковий керівник
1 Бундак Антон Олександрович МгМЕ-16 Особливості електронних систем в розподіленій генерації електроенергії MicroGrid

Доцент

Кравченко О.П.

2 Діденко Іван Сергійович МгМЕ-16 Топологія мережевих інверторів для систем електропостачання з поновлювальними джерелами енергії

Професор

Шавьолкін О.О

3 Жила Олексій Володимирович МгМЕ-16 Перетворювальний агрегат і система керування тягового двигуна електромобіля.

Професор

Шавьолкін О.О.

4 Кобзистий Вадим Олегович МгМЕ-16 Стабілізатор змінної напруги з мікропроцесорним управлінням

Доцент

Стаценко О.В.

5 Ковальчук Андрій Олександрович МгМЕ-16 Стабілізатор змінної напруги з високочастотною імпульсною модуляцією

Доцент

Росінська Г.П.

6 Кравченко Максим Іванович МгМЕ-16 Системи стабілізації напруги у комбінованих системах електропостачання з поновлювальними джерелами енергії

Професор

Шавьолкін О.О

7 Левченко Дмитро Олександрович МгМЕ-16 Системи регулювання потужності у комбінованих системах електропостачання з поновлювальними джерелами енергії

Професор

Шавьолкін О.О

8 Ляховченко Олександр Сергійович МгМЕ-16 Технологія електронних систем інтернету речей в індустрії моди

Доцент

Швайченко В.Б.

9 Пугач Євгеній Миколайович МгМЕ-16 Фазоімпульсний модулятор для перетворювача з високочастотною імпульсною модуляцією

Доцент

Росінська Г.П.

10 Чупат Варвара Сергіївна МгМЕ-16 Електронна система керування електроприводом вітрогенераторної установки

Доцент

Стаценко О.В.