Розробки кафедри

Науково-дослідницькі роботи проводяться за напрямом: Енергоефективність та енергозбереження.

Електрична енергія виробляється на теплових, атомних і гідроелектростанціях, транспортується по електричній мережі і використовується споживачами. Електроенергія є товаром, який має ціну і, як і будь-який товар, характеризується безліччю показників якості. Від якості електроенергії залежить ефективна робота промислових споживачів – електротранспорту, підприємств і організацій, систем освітлення, зв’язку та побутових споживачів – телевізорів, холодильників, комп’ютерів. Підвищення показників якості електроенергії – стабільності, безперебійності, відсутності перешкод і спотворень досягається використанням різноманітних технічних засобів – обмежувачів, фільтрів, регуляторів, стабілізаторів, джерел реактивної потужності, коректорів форми струму і напруги, симетро-компенсуючих пристроїв. Підвищення ефективності існуюючих і створення нових пристроїв – важливе завдання енергетичної електроніки. Вдосконалення засобів підвищення якості електроенергії для розподільних мереж низької напруги – один напрям наукової роботи кафедри.

Основна частка електроенергії, що виробляється, служить для виконання механічної роботи. Трамваї, тролейбуси, метро, верстати, електроінструменти, системи вентиляції і кондиціонування, насоси і багато що інше працюють завдяки використанню електродвигунів. Ефективне використання всієї цієї техніки вимагає регулювання швидкості обертання, що забезпечується застосуванням електронних пристроїв. Особливо складним виявилося завдання ефективного управління асинхронними двигунами з короткозамкнутим ротором, що вимагають застосування перетворювачів частоти, мікроконтролерів, датчиків електричних і фізичних величин. У всьому світі створено і випускаються безліч систем управління електроприводом, проте ця проблема до кінця не вирішена. Вдосконалення одного з напрямів розвитку електроприводу – частотно-струмового управління асинхронними двигунами – інший напрям наукової роботи кафедри.

Цими прикладами не обмежується науково-дослідна робота кафедри. Науково-дослідні завдання, що вирішуються викладачами, дозволяють безперервно оновлювати курси лекцій  дисциплін, які викладаються. До дослідницької роботи широко залучаються студенти. Деякі з них, що проявили схильність до дослідницької роботи, продовжують навчання в магістратурі і аспірантурі. Студенти беруть участь в роботі круглих столів по нових напрямах електроніки, в роботі студентських наукових конференцій, науково-дослідній роботі кафедри, стають співавторами наукових статей і винаходів.