Проекти

Головними напрямами розвитку кафедри є покращення професійно-орієнтаційної, кадрової та учбово-методичної роботи. Базою для розвитку цих напрямів слугує науково-дослідницька робота. Завдання науково-дослідницької роботи кафедри полягають:

  • у залученні студентів до цієї діяльності, що сприяє їх зацікавленості у набутті професійних знань;
  • підвищенні професійного рівня викладачів шляхом підготовки та захисту дисертаційних робіт;
  • оновленні програми підготовки фахівців та дисциплін, що викладаються, за рахунок використання нових наукових досягнень;
  • розвитку матеріально-технічної бази кафедри за рахунок науково-дослідної тематики та господарських договорів.

 

Науково-дослідницькі роботи проводяться за наступними напрямами:

1 напрям – Технічні засоби підвищення якості електроенергії;

2 напрям – Перетворювачі частоти і електропривод з асинхронним двигуном;

3 напрям – Оптимізація процесів перемикань в колах з IGBT;

4 напрям – Обладнання для вимірювання рівня діоксинів та фуранів на виході димарів;

5 напрям — Енергоефективність та енергозбереження.