Історія кафедри

У листопаді 1931 року в Київському політехнічному інституті шкіряної промисловості /КПІШП/ була створена кафедра енергетики, на якій читали лекції теплоенергетичного та електротехнічного напрямку. Завідуючим кафедрою був призначений доц. Душський Павло Овсійович.

1

У 1934 році кафедру енергетики розділили на дві: теплотехніки та електротехніки. Завідуючим кафедрою став проф. Городецький Григорій Мойсеєвич, який очолював кафедру до 1948 року. Проф. Городецький Г..М. за сумісництвом працював на кафедрі електричних мереж у КПІ.

В той час в інституті готували інженерів-енергетиків для підприємств легкої промисловості. Кафедра входила до складу механіко-енергетичного факультету. Підготовку спеціалістів вели: проф. Холмський В.Г., д.т.н. Квачев Г.С., викл. Кашпировський, Шпилько В.Ф. та інші.

2У 1948 році кафедру очолив доц. Репетін Олександр Петрович, який почав роботу в інституті з 1947 р. Він мав великий практичний досвід роботи в промисловості — працював головним інженером Донбасенерго. З 1952 по 1969 р.р. його обирали деканом механічного факультету. Зав. кафедрою електротехніки та електрообладнання доц. Репетін О.П. працював до 1972 року. За цей період кафедра значно зміцнила матеріально — технічну базу. Збілшились площі лабораторій. В 1965 р. був відкритий філіал кафедри з лабораторною базою при Дарницькому шовковому комбінаті. У 1967-72 р.р. працювала лабораторія з електротехніки при Київському радіозаводі. В цей час на кафедрі читаються лекції з курсів: електротехніки, електричних машин, електроприводу, теоретичних основ електротехніки. Кафедра веде підготовку спеціалістів загально-інженерного напрямку всіх спеціальностей інституту.

За період з 1948-1972 р.р. кафедра виконала 12 госпдоговірних науково-дослідних робіт з підприємствами легкої промисловості. Ці роботи виконувались для взуттєвої фабрики «Київ», для Херсонського та Тернопільського бавовняних комбінатів. Кафедра працювала з Київським ГПІ-5. За цей час було захищено 4 дисертації. В 1970 р. видавництво «Легка індустрія» видала учбовий посібник, в якому співавтором був доц. Репетін О.П.

З 1972 р. кафедру очолює проф. Скрипник Юрій Олексійович, який був запрошений на роботу з інституту електродинаміки Академії Наук України. Він працював на кафедрі один рік і був переведений для подальшої роботи на кафедру автоматизації та механізації хіміко-технологічних процесів.

3З 1973 по 1974 р. кафедру тимчасово очолює Репетін О.П., а з 1974 р. завідуючим кафедрою стає доц. Толстоухов Олександр Сергійович. Кафедра поповнюється молодими, здібними спеціалістами. На кафедру прийшли працювати: Кучеренко М.Є., Кулєшов Ю.Є., Сороколєтов О.Н., Усіков В.О., Садиков В.Х. та інші. Почався новий розвиток кафедри як в учбово-методичній, так і в науково-дослідній роботі. Кафедра починає викладати дисципліни з електронної техніки. Створені нові курси лекцій з «Промислової електроніки», «Електротехніки та електроніки». Розширюється матеріально-технічна база. Створюються лабораторії з електроніки. При кафедрі створюється науково-дослідний сектор, який виконує наукові роботи для Воронезького електромеханічного інституту /НВО «Енергія»/. Основний науковий напрямок – дослідження та розробка напівпровідникових перетворювачів електроенергії.

У 1984 колектив кафедри нагороджений Дипломом ім. льотчика-космонавта СРСР Ю.О.Гагаріна за підготовку висококваліфікованих спеціалістів та вклад у виконання космічних досліджень СРСР.

У 1990 році кафедру очолює к.т.н., доц. Кулєшов Юрій Євгенович, який сміливо та енергійно перевів роботу кафедри на більш високий та відповідальний рівень.

В 1991 р. кафедра отримує дозвіл на підготовку спеціалістів з електроніки. Кафедра стає випускаючою і одержує теперішню назву – електроніки та електротехніки. З 1991 н.р. почався набір студентів за новою спеціальністю «Електронні системи».

З 1999 р. кафедра перейшла на підготовку спеціалістів за трирівневим ступенем: бакалавр з «Електроніки», спеціаліст з «Електронних систем», магістр з «Електронних систем». Дозвіл на випуск магістрів був отриманий після завершення акредитації кафедри, який проходив у 2000-2001 р.р.

В 1993 р. завідуючий кафедрою доц. Кулєшов Ю.Є. обирається дійсним членом Української академії наук національного прогресу. У 2001 р. йому присвоюється почесне звання  –  «Заслужений працівник освіти України».

З квітня 2011 р. кафедру очолює доктор технічних наук КАПЛУН Віктор Володимирович.

В 2013 р. кафедра отримує дозвіл на підготовку бакалаврів напряму «Електротехніка та електротехнології». З 2014 р. починається набір студентів за новим напрямом.

З січня 2016 р. кафедру очолює кандидат технічних наук Стаценко Олексій Володимирович.