Про кафедру

Кафедра електроніки та електротехніки входить до складу факультету Мехатроніки та комп’ютерно-інтегрованих технологій Київського національного університету технологій та дизайну.

Кафедра здійснює підготовку фахівців в області електротехніки та електроніки, а саме:

Навчальний процес на кафедрі здійснюють фахівці високого рівня серед яких: 4 доктори технічних наук професори та 5 кандидати технічних наук.

Для підготовки фахівців на кафедрі використовуються 8 спеціалізованих аудиторій.

Кафедра має тісні взаємозв’язки із підприємствами-виробниками електронної та електротехнічної продукції.

072