Сучасні методи підготовки

Кафедра електроніки та електротехніки здійснює підготовку фахівців згідно з освітніми програмами «Електронні пристрої та системи» та «Електротехніка та електротехнології».

В умовах постійного розвитку сучасних технологій для забезпечення високого рівня підготовки таких фахівців основна увага приділяється таким основним складовим:

  • Якісна теоретична підготовка. Читання лекцій здійснюється лише викладачами з науковими ступенями кандидата або доктора технічних наук. При цьому для викладання спеціальних дисциплін залучаються доктори наук з інших ВНЗ та науково-дослідних інститутів Національної академії наук України.
  • Поглиблена практична підготовка. Значну частину навчального навантаження студентів складають лабораторні заняття переважно по спеціальних дисциплінах. На кафедрі діють шість спеціалізованих навчальних лабораторій (посилання на сторінку Лабораторна база), комп’ютерний клас та науково-дослідна лабораторія для підготовки магістрів.

005

  • Комп’ютерна підготовка студентів. Зараз роботодавці висувають жорсткі вимоги до фахівців з електроніки або електротехніки, щодо володіння комп’ютерним програмним забезпеченням, необхідним для роботи по вказаному напряму. Саме тому, на кафедрі здійснюється всебічна комп’ютерна підготовка, яка включає навчання таким програмним продуктам: пакет програм MS Office; спеціалізовані програми для інженерних розрахунків Mathcad, MatLab; мови програмування Pascal, Visual C++; спеціалізовані програмні пакети для проектування електронних та електротехнічних пристроїв OrCAD, PCAD; спеціалізоване програмне забезпечення для розробки та відлагоджування програм для мікроконтролерів AVR Studio.

023

  • Створення умов самостійної роботи студентів. Швидкий розвиток техніки та технології обумовлює необхідність в постійному підвищенні кваліфікації сучасного інженера. Тому для самостійної роботи студентів створене модульне середовище навчального процесу, в якому розміщені навчально-методичні комплекси дисциплін.