Навчально-методичні розробки

Колектив кафедри постійно здійснює оновлення та підвищення рівня навчально-методичних матеріалів. За останні 5 років викладачами кафедри були підготовлені та видані такі методичні матеріали:

 1. Моделювання в електроніці: Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи для бакалаврів напряму 6.050802 «Електроніка» / Упор.:  Г.П.Росінська, О.В. Стаценко. – К.: КНУТД, 2012. – 19с.
 2. Персональні комп’ютери: Конспект лекцій для бакалаврів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» денної форми навчання. Семестр 1 /Упор.:О.І. Лядська, В.Б. Дроменко – К.: КНУТД, 2012. – 47с.
 3. Електротехніка та електроніка: Методичні вказівки для самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для бакалаврів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.120201 «Фармація», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості». / Упор.:  Г.П.Росінська, В.В. Бєлєнікін. – К.: КНУТД, 2012. – 44с.
 4. Сучасні пристрої живлення електронних систем: Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електронні пристрої та системи» / Упор: О.О.Головко. — К.:  КНУТД – 2012. —  31с.
 5. Електронні пристрої: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з предметів «Аналогова схемотехніка» та «Цифрова схемотехніка» для студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»/ Упор: О.О.Головко, Полонський В.А. — К.: КНУТД – 2013. — 72 с.
 6. Енергетична електроніка, Перетворювальна техніка: Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання розрахунково-графічних робіт для студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» та спеціальності 7(8).05070206 «Електропобутова техніка» /Упор: О.О.Головко, О.В. Стаценко — К.: КНУТД – 2013. — 23 с.
 7. Випрямлячі та автономні інвертори: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів Енергетична електроніка та Перетворювальна техніка , Ч 1, для студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» та спеціальності 7(8).05070206 «Електропобутова техніка» /Упор: О.О.Головко- К.: КНУТД – 2013. — 35 с.
 8. Регулятори та перетворювачі постійної напруги: Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів Енергетична електроніка та Перетворювальна техніка , Ч2, для студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» та спеціальності 7(8).05070206 «Електропобутова техніка» /Упор: О.О.Головко- К.: КНУТД – 2013. — 27 с.
 9. Системи керування електроприводами: Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів спеціальності 7(8).05080202 «Електронні системи» /Упор: О.О.Головко- К.: КНУТД – 2013. — 23 с.
 10. Електронні промислові пристрої: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів /Упор: В.А.Полонський- К.: КНУТД – 2013. — 15 с.
 11. Аналогова схемотехніка: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напрямку 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / Упор: Г.П. Росінська – К.: КНУТД, 2013. – 52 с.
 12. Персональні комп’ютери: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи». Частина I / Упор.: В.Б. Дроменко, О.І. Лядська. – К.: КНУТД, 2013. – 44 с.
 13. Аналогова та цифрова схемотехніка: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів  напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» / Упор.: Головко О.О., Полонський В.А. – К.:  КНУТД – 2014. —  48с.
 14. Мікропроцесорна техніка ч.1: Методичні вказівки для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи».  / Упор. О.В. Стаценко – К.: КНУТД, 2014.
 15. Електротехніка та основи електроніки:  Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання. / Упор.: О.В. Стаценко, Г.П. Росінська, В.Б. Дроменко – К.: КНУТД, 2014. – 64 с.
 16. Електротехніка та основи електроніки: Методичні вказівки для контрольних робіт студентів денної та заочної форм навчання. / Упор.: О.В. Стаценко, Г.П. Росінська, В.Б. Дроменко – К.: КНУТД, 2014. – 54 с.
 17. Обчислювальна математика: Методичні вказівки для самостійної підготовки та  виконання лабораторних робіт для бакалаврів напряму 6.050802 «Електронні пристрої та системи» ден. форми навч. / Упор. В.Б. Дроменко. – К.: КНУТД, 2014.– 59 с.
 18. Теоретичні основи електротехніки: методичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» та 6.050722 «Електромеханіка». / Упор.: М.Ю. Артеменко, Г.П. Росінська – К.: КНУТД, 2014. – 24 с.
 19. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» та 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Частина 1 / Упор.: В.Б. Дроменко. – К.: КНУТД, 2015. – 36с. — 2,09 у.др.а.
 20. Теоретичні основи електротехніки: методичні рекомендації та завдання до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». Частина 1/ Упор.:  Г.П. Росінська. – К.: КНУТД, 2015. – 36с. — 2,09 у.др.а.
 21. Теоретичні основи електротехніки: методичні рекомендації та завдання до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка». Частина 2/ Упор.:  Г.П. Росінська. – К.: КНУТД, 2015. – 28с. — 1,63 у.др.а.
 22. Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» та 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». Частина 2 / Упор.: В.Б. Дроменко. – К.: КНУТД, 2015. – 32с. — 1,86 у.др.а.
 23. Програмне забезпечення і технічна підтримка комп’ютерних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» Частина 1 / Упор.: В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко – К.: КНУТД, 2015. – 56с. — 3,25 у.др.а.
 24. Програмне забезпечення і технічна підтримка комп’ютерних систем: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та системи» Частина 2 / Упор.: В.Б. Дроменко, О.В. Стаценко – К.: КНУТД, 2015. – 39с. — 2,32 у.др.а.
 1. Автоматизація схемотехнічного проектування : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 6.050802 «Електроні системи» денної форми навчання. Частина І / упор. Г. П. Росінська. – К. : КНУТД, 2016. – 40 с.
 2. Інструментальні засоби проектування електронних систем : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 6.05080202 «Електроні системи» денної форми навчання. Частина І / упор. Г. П. Росінська. – К. : КНУТД, 2016. – 32 с.
 3. Теоретичні основи електротехніки : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальностей 6.050802 «Електроні системи» та 6.050722 «Електромеханіка» денної та заочної форм навчання. Частина ІІ / упор.: М. Ю. Артеменко, Г. П. Росінська. – К. : КНУТД, 2016. – 30 с.