Електротехніка та електротехнології

Шановні абітурієнти!

Сьогодні не можливо уявити життя людини без електричної енергії. З електрикою людина стикається скрізь: на роботі, в дорозі, вдома, на відпочинку, а отже завжди буде наявна необхідність у спеціалістах, які забезпечуватимуть вироблення, передачу та облік електричної енергії.

333

Дуже часто на підприємствах, у сільському та житлово-комунальному господарстві України енергетичні втрати є величезними. Одночасно з цим в зв’язку з підвищенням вартості енергоносіїв проблема енергозбереження є однією з найгостріших. Для оптимізації енергоспоживання на підприємствах здійснюється ряд управлінських, інженерно-технічних, технологічних та організаційних заходів. Розробкою стратегії цієї діяльності займаються спеціалісти з енергоменеджменту.

Інженер-енергоменеджер — це високопрофесійний фахівець, який володіє сучасними інженерними знаннями, методами аналізу та ефективного управління процесами виробництва, передачі і перетворення енергії, що має навички здійснення енергетичного аудиту, здатний виявляти і ліквідувати причини втрат енергії, забезпечувати підвищення енергетичної ефективності суспільного виробництва, управляти проектами енерговикористання .

Після закінчення університету спеціаліст з енергоменеджменту буде здатен:

  • здійснювати енергетичний аудит об’єктів промислового, сільського та житлового господарства;
  • виконувати бізнес-планування для цих об’єктів та обирати для них енергоефективне обладнання;
  • проводити вимірювання енергетичних витрат об’єктів та розраховувати енергоефективні режими їх роботи;
  • розроблювати для різних об’єктів господарювання стратегії розвитку та реалізовувати ефективні системи енергетичного менеджменту;
  • керувати проектами з модернізації підприємств по впровадженню енергоефективних технологій.

Перспективи для випускників.

Спеціаліст з енергетичного менеджменту може займати інженерні та управлінські посади, передбачені для заміщення спеціалістами з вищою освітою в області енергетики, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських і наукових організацій; підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об’єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агентств та інших структур, профіль яких або окремі напрямки діяльності яких відповідають отриманої спеціалізації.

Серед типових посад фахівця з енергетичного менеджменту слід виділити такі:

  • Інженер-енергоменеджер відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, у енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
  • Інженер-енергоменеджер підприємств, організацій і фірм, пов’язаних з постачанням, монтажем, налагодженням, обслуговуванням, продажем, рекламою електроенергетичного, електро- і теплотехнологічного обладнання;
  • Інженер-енергоменеджер в державних інспекціях з енергозбереження, управліннях або відділах з енергозбереження в обласних державних адміністраціях;
  • Інші інженерні посади, однією з основних функцій яких є управління енергоспоживанням.

Крім зазначеного, випускник може займатися комерційною, маркетинговою, обліково-контрольною, науково-дослідною діяльністю. Фахівці в області енергетичного менеджменту можуть здійснювати викладацьку діяльність у ВНЗ різного ступеня акредитації, а також здатні до управлінської роботи в місцевих органах державної влади.