Умови вступу

Шановні абітурієнти!

Прийом документів здійснюється на підставі діючих «Правил прийому до КНУТД».

 Вступ за спеціальністю 171 «Електроніка»

 Ви можете:

 1.  Вступ на перший курсДля вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Електронні пристрої та системи» приймаються абітурієнти, які мають повну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, затверджених правилами прийому до КНУТД.

  Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 2. Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу).

  Для вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Електронні пристрої та системи» за скороченою формою у відповідності до правил прийому до КНУТД приймаються абітурієнти:

  • на другий та третій курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями за результатами фахових вступних випробувань (за державним замовленням, або за кошти фізичних чи юридичних осіб);
  • на другий курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за інших (неспоріднених) спеціальностей за результатами фахових та додаткових вступних випробувань (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

  Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста наведений за посиланням.

  Результати вступного випробування враховуються у рейтингу при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 3. Вступ в магістратуру (для бакалаврів).

  На навчання для здобуття другого освітнього ступеня «Магістр» приймаються особи, які здобули перший освітній ступінь «Бакалавр» у відповідності до «Правил прийому до КНУТД»:

  • на перший курс (термін навчання 1 рік і 6 місяців) на основі освітнього ступеня бакалавра зі споріднених спеціальностей за результатами іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування (за державним замовленням, або за кошти фізичних чи юридичних осіб);
  • на перший курс (термін навчання 2 роки) на основі освітнього ступеня бакалавра з не споріднених спеціальностей за результатами іспиту з іноземної мови, фахового та додаткового вступних випробувань (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

  Перелік споріднених спеціальностей освітнього ступеня бакалавра наведений на сторінці.

 

 Вступ за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 1. Вступ на перший курс.

  Для вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Електротехніка та електротехнології» приймаються абітурієнти, які мають повну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів затверджених правилами прийому до КНУТД в 2016 р.

  Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну в 2016 р.»

 2. Вступ за скороченою формою навчання (після закінчення коледжу)

  Для вступу на навчання за освітньою програмою підготовки бакалаврів «Електротехніка та електротехнології» за скороченою формою у відповідності до правил прийому до КНУТД приймаються абітурієнти:

  • на другий та третій курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спорідненими спеціальностями за результатами фахових вступних випробувань (за державним замовленням, або за кошти фізичних чи юридичних осіб);
  • на другий курс (з нормативним терміном навчання) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за інших (неспоріднених) спеціальностей за результатами фахових та додаткових вступних випробувань (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

  Перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста наведений за посиланням.

  Результати вступного випробування враховуються у рейтингу при проведенні конкурсу для зарахування на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».