Перспективи

Перспективи випускників напряму «Електронні пристрої та системи»

Перевагами фахівців зі спеціальністі «Електронні системи» є універсальність і гнучкість їх професійної підготовки, постійно високий попит на фахівців такого профілю на ринку праці, що гарантує їх працевлаштування в найрізноманітніших галузях науки, промисловості, бізнесу.

Спеціаліст з «Електронних систем» може бути працевлаштований як:

  • Інженер у галузі виробництва та обслуговування електронного обладнання;
  • Інженер-проектувальник з електроніки;
  • Інженер-конструктор;
  • Спеціаліст у галузі електроніки та телекомунікацій;
  • Науковий співробітник.

Перспективи випускників напряму «Електротехніка та електротехнології»

Спеціаліст з енергетичного менеджменту може займати інженерні та управлінські посади, передбачені для заміщення спеціалістами з вищою освітою в області енергетики, номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських і наукових організацій; підприємств, організацій житлово-комунального та сільського господарств; об’єктів водного та залізничного транспорту; різного роду фірм, агентств та інших структур, профіль яких або окремі напрямки діяльності яких відповідають отриманої спеціалізації.

Серед типових посад фахівця з енергетичного менеджменту слід виділити такі:

  • Інженер-енергоменеджер відділів головного енергетика, головного теплотехніка, головного механіка на промислових підприємствах усіх галузей, в енергопостачальних компаніях, у енергогосподарствах міст, агропромислового комплексу та транспорту;
  • Інженер-енергоменеджер підприємств, організацій і фірм, пов’язаних з постачанням, монтажем, налагодженням, обслуговуванням, продажем, рекламою електроенергетичного, електро- і теплотехнологічного обладнання;
  • Інженер-енергоменеджер в державних інспекціях з енергозбереження, управліннях або відділах з енергозбереження в обласних державних адміністраціях;
  • Інші інженерні посади, однією з основних функцій яких є управління енергоспоживанням.

Крім зазначеного, випускник може займатися комерційною, маркетинговою, обліково-контрольною, науково-дослідною діяльністю. Фахівці в області енергетичного менеджменту можуть здійснювати викладацьку діяльність у ВНЗ різного ступеня акредитації, а також здатні до управлінської роботи в місцевих органах державної влади.